Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU

Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU

Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU

Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU

Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU
Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà - ĐIÊU KHẮC QUANG CẢNH | TƯỢNG TRANG TRÍ | TƯỢNG CỔ ĐIỂN | PHÙ ĐIÊU
0902807936
Quangcanhart@gmail.com
Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà

     Phật A Di Đà là vị Phật được thờ phụng vô cùng phổ biến trong Phật Giáo Đại Thừa, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến Ngài trước khi thành Phật.

Hoàng tử Kiều Thi Ca

     Theo Đại Kinh A Di Đà, trong vô lượng kiếp trước, trong một kiếp sống trước đây, trước khi thành Phật, Ngài là Hoàng tử Kiều Thi Ca của nước Diệu Hỷ, con của vua Nguyệt Thượng Luân và Thù Thắng Diệu Nhân hoàng hậu. Theo lẽ thường, hoàng tử đã nối tiếp vua cha, trở thành quốc vương của nước Diệu Hỷ. Ở thời bấy giờ, có Đức Phật tại thế có hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, đức vua liền giác ngộ, khước từ ngôi báu mà xuất gia làm tỳ kheo với hiệu là Pháp Tạng.

     Một ngày nọ, vị tỳ kheo Pháp Tạng đã đảnh lễ Đức Phật, trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài phát ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh. Sau khi trải qua nhiều kiếp tu hành, nguyện lực của Ngài tựu thành, trở thành Phật với hiệu là A Di Đà, tức là vị Phật có Ánh Sáng Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng cùng Công Đức Vô Lượng. Dân chúng của Ngài có tuổi thọ vô tận, công đức nhiều chẳng thể nghĩa bàn. Ngài vốn là giáo chủ cõi Tây phương cực lạc, nhưng vì lòng xót thương chúng sinh mà thường thị hiện ở cõi Ta Bà để cứu độ.

Vua Vô Tránh Niệm

     Theo kinh Bi Hoa, ở một đại kiếp gọi là Thiện Trì, có nước Tản Đề Lam, nơi đây được cai trị bởi Chuyển luân Thánh Vương Vô Tránh Niệm. Ngài có 32 tướng tốt, thống trị quốc dân bằng pháp hiền thiện, nhân ái đất nước luôn phát triển tốt đẹp. Theo luận Câu Xá, ở thời vua Vô Tránh Niệm, nhân thọ lên đến tám vạn tuổi, đất đai màu mỡ, tốt tươi. Trong một lần, vua Vô Tránh Niệm và các vương tử, đại thần quyến thuộc đến lễ Phật ở vườn Diêm Phù và nghe pháp của Đức Bảo Tạng Như Lai.

     Vua nghe Đức Phật diễn đủ các pháp thì căn thân thanh tịnh, trong lòng hiểu rõ, quyết tâm mở lòng bố thí, cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và đại chúng trong vòng 3 tháng liền. Ngài đã phát Bồ đề tâm, tu hạnh Bồ Tát, chuyên làm Phật sự để giáo hóa chúng sanh. Trước Đức Phật Bảo Tạng, Ngài đã nguyện đem công đức cúng dường để cầu cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, Ngài đã phát 48 lời đại nguyện và xin được chứng minh đại nguyện Bồ Đề.

     Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có viết, Đức Phật A Di Đà kiếp trước vốn là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nhờ công đức giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe sau thành Phật với Phật hiệu A Di Đà. Còn theo kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải thì trong nhiều kiếp trước, Ngài từng là một vị Tỳ kheo, do chăm lòng lễ kính Đức Phật Không Vương nên được thọ ký và thành tựu Phật với Phật hiệu A Di Đà.


Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi liên hệ - tư vấn vấn đề khách hàng quan tâm
Tin tức nổi bật
Trải qua thời gian, mặc dù đã xuống cấp, nhưng đền Linh Kiếm ở xã Thuận Sơn,...
Hiện nay, càng ngày càng có nhiều công ty tổ chức sự kiện được thành lập ở...
Dịp lễ hội là thời điểm mà hầu hết người dân thường chi tiêu nhiều mua sắm...
Ngày nay, trong nhà, đại sảnh, cửa ngõ hoặc ngoài vườn của các gia đình có nhiều...
Trong điều kiện phát triển kinh tế, chúng tôi nhận thấy khách hàng hiện tại luôn...
Cách vệ sinh trần nhà thạch cao đúng đắn và hiệu quả có phải là vấn đề bạn...
Tại sao các tác phẩm phù điêu hiện nay được đông đảo khách hàng ưa chuộng bởi...
Ngày nay, không khó để được chiêm ngưỡng những bức tượng đồng lớn nhỏ đủ...
Tượng chân dung thạch cao là loại tượng khá thông dụng và rất phổ biến tại...
Trải qua thời gian, mặc dù đã xuống cấp, nhưng đền Linh Kiếm ở...
Hiện nay, càng ngày càng có nhiều công ty tổ chức sự kiện được...
Dịp lễ hội là thời điểm mà hầu hết người dân thường chi tiêu...
Ngày nay, trong nhà, đại sảnh, cửa ngõ hoặc ngoài vườn của các...
Trong điều kiện phát triển kinh tế, chúng tôi nhận thấy khách hàng...
Cách vệ sinh trần nhà thạch cao đúng đắn và hiệu quả có phải...
Tại sao các tác phẩm phù điêu hiện nay được đông đảo khách hàng...
Ngày nay, không khó để được chiêm ngưỡng những bức tượng đồng...
Tượng chân dung thạch cao là loại tượng khá thông dụng và rất...
Video clip
Hotline tư vấn: 0902807936
Zalo